Ett av de allra största hoten mot den globala folkhälsan är det växande problemet med antibiotikaresistens som gör att vanliga infektioner inte längre kan behandlas. Den 6-8 september samlas forskare, regeringsrepresentanter, hälsoorganisationer och läkemedelsindustri till ett globalt strategimöte i Uppsala. Läs mer om detta här