ECDC har publicerat en uppdatering av läget vad gäller det pågående utbrottet av West Nile fever i Europa. De har även gjort en riskvärdering av läget ur ett europeiskt perspektiv. Läs mer här