Socialstyrelsen har nu publicerat resultat från det nationella tillsynsprojektet Hygien i förskolan som visar på brister i många förskolors arbete med hygien. Detta har varit ett stort och landsomfattande projekt där miljöförvaltningar i 197 kommuner har deltagit och utfört tillsynsbesök på en tredjedel av landets förskolor fördelade på 20 av landets 21 län. Här kan du läsa mer om resultatet och ladda ned rapporten