Under våren 2010 uppkom ett utbrott av VRE på Sollefteå sjukhus som efter insatser efterhand syntes avstanna. Under sommaren rapporterades inga nya fall.

Nu har smittspårning kring ett känt fall identifierat nio ytterligare fall, majoriteten med direkt koppling till sjukhusvård. Utredning och åtgärder pågår, men i dagsläget kan givetvis fler okända fall finnas. Alla fallen hittills är van B, men pulsfältsbestämning återstår att göra på flera av fallen.

Läs även EPI-Aktuellt från 18 mars 2010: Utbrott av VRE och ESBL i Västernorrland

/Lars Blad, Bitr smittskyddsläkare, Landstinget Västernorrland