Ett utbrott av Salmonella subspecies I av den specifika typen 4,5,12:b:-, d-tartrat positiv, kopplat till en thai- och kinarestaurang i Falun har utretts av smittskyddsenheten i Dalarna tillsammans med miljö- och hälsoskyddskontoret. I dagsläget är 18 fall kända, alla smittade mellan 8-31 augusti. Tre fall kommer från andra län, men har ätit på restaurangen under den aktuella tidsperioden.

Inkubationstiden för de smittade varierar mellan ett och fem dygn. De flesta har ätit en rätt bestående av tigerräkor, kyckling, nudlar och böngroddar. Personalen på restaurangen är provtagen och tre har befunnits vara positiva avseende Salmonella. Miljö- och hälsoskyddskontoret har gjort inspektion på restaurangen och tagit prover på livsmedel, men ingen Salmonella har påvisats. Provtagning av livsmedel hos grossister är också påbörjad och är delvis klar. Hittills har inga prover varit positiva. Analyser av böngroddar är ännu inte klara.

Miljö- och hälsoskyddskontoret beslutade den 8 september i samråd med ägaren att stänga restaurangen för sanering och kassering av samtliga livsmedel. Efter saneringen har svabbprovtagning genomförts, men provsvaren är ännu inte klara. Om de utfaller negativa för Salmonella kommer restaurangen åter att öppnas.

/Anders Lindblom, Smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten i Dalarna
Bodil Petersen, Smittskyddssköterska, Smittskyddsenheten i Dalarna
Sofie Ivarsson, Epidemiolog, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet

Salmonella subspecies I och hur dessa skiljs åt

Salmonella subspecies I är den tredje vanligaste inhemska salmonellatypen i Sverige. Subspecies I består dock av flera typer och de skiljs åt med olika antigenformler. Med anledning av utbrottet i Falun samt tidigare utbrott orsakade av subspecies I behövs ett förtydligande angående de olika typerna för att undvika missförstånd kring vilka fall som hör till vilket utbrott.

Salmonella enterica subspecies enterica I är en av sex subspecies av species Salmonella enterica. Den rapporteras av Smittskyddsinstitutets laboratorium som S. subspecies I tillsammans med en antigenformel. Antigenformeln 4,[5],12:i:- är den vanligaste typen i denna grupp, en typ som oftast kallas monofasisk Typhimurium. Salmonellautbrottet i Falun orsakades av en annan relativt vanlig typ, 4,[5],12:b:- (d-tartrat positiv) som kan vara en monofasisk S. Java. Båda typerna kallas monofasiska då de saknar uttryck för båda H-antigenfaser (se fullständig antigenformel för S. Typhimurium 4,[5],12:i:1,2 och S. Java 1,4,[5],12:b:1,2). Typerna har troligen sitt ursprung i Thailand och har tidigare förknippats med salmonellasmitta hos svenska thailandsresenärer. På senare tid har framförallt monofasiska Typhimurium ökat både i Sverige och i flera andra länder i Europa.

Läs mer om salmonellainfektion här

/Sofie Ivarsson, Epidemiolog, Avdelningen för Epidemiologi
Anneli Rasmusson, Biomedicinsk analytiker, Avdelningen för Bakteriologi