Antalet tuberkulosfall som rapporteras till SMI ökar bland utlandsfödda. Det är viktigt att man i vården är medveten om att tuberkulos fortfarande finns och vilka som tillhör riskgrupperna för att få tuberkulos. Den 7:e december ordnar därför Smittskyddsinstitutet en SMI-dag som vänder sig till de som jobbar med tuberkulos på något sätt eller är särskilt intresserade av sjukdomen.

En stor del av dagen kommer att handla om hälsoundersökningar av asylsökande. Alla asylsökande i Sverige ska erbjudas en hälsoundersökning, men långt ifrån alla undersöks.

Ovan beskrivs en spridning av tuberkulos på en flyktingförläggning i Östergötland. Det är troligt att flera av dessa fall har smittats efter ankomst till Sverige även om det inte går att säga säkert eftersom alla har samma ursprungsland. Situationen är troligen inte unik för detta utbrott då minsta gemensamma nämnare i ett kluster ofta är ursprungsland.

För att undvika möjlig smittspridning av tuberkulos bland utlandsfödda i Sverige är det angeläget att hälsoundersökningar med screening för tuberkulos genomförs så snart som möjligt efter ankomst till Sverige. Det är viktigt att även personer som har fått tillstånd att stanna i Sverige på grund av anknytning till anhörig erbjuds hälsoundersökning.

Inom kort kommer preliminärt program och anmälningsformulär finnas tillgängligt på SMI:s hemsida. Välkommen med din anmälan!

/Jerker Jonsson, Frida Hansdotter, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet