I Kalifornien har i år nio spädbarn avlidit i kikhosta under ett pågående utbrott. Alla dödsfall har inträffat bland barn under 3 månader som är för unga för att vara vaccinerade. Totalt har över 4000 fall av kikhosta rapporterats i delstaten, vilket är det högsta antalet sedan 1958.

Hälsomyndigheterna i Kalifornien har utfärdat en rekommendation för påfyllnadsvaccination. Den omfattar barn över 7 år som inte har fått 5 doser tidigare, kvinnor i barnafödande ålder, gravida, närkontakter till spädbarn, personal inom barnomsorg samt sjukvårdspersonal.

Enligt CDCs senaste vaccinationsrapport var 84 procent av barnen i åldrarna 19-35 månader fullvaccinerade mot kikhosta i Kalifornien. Omkring 2 procent av förskolebarn uppgavs vara ovaccinerade. I Sverige var 98 procent av tvååringarna fullvaccinerade mot kikhosta 2009. Varken vaccination eller genomgången infektion ger livslångt skydd mot kikhosta. Skyddet klingar av med tiden och en ökning av fall bland tonåringar och vuxna har noterats i flera länder.

I Sverige har 174 fall av kikhosta rapporterats till Smittskyddsinstitutet i år, varav 37 är barn under 1 år. 19 fall har rapporterats bland barn som är yngre än 3 månader. Om trenden håller i sig verkar det bli det lägsta antalet rapporterade fall sedan 1997, men fallen bland spädbarn har inte minskat sedan 2008.

Trots att förekomsten av kikhosta i Sverige har minskat kraftigt sedan kikhostevaccinet infördes i barnvaccinationsprogrammet 1996 fortsätter kikhostebakterier att cirkulera i befolkningen. Ovaccinerade spädbarn drabbas allvarligast av sjukdomen. Det är därför viktigt att komma ihåg att kikhosta fortfarande förekommer, att snabbt ställa diagnos och att påbörja behandling av ett hostande spädbarn. Utbrottet i Kalifornien är en viktig påminnelse om att kikhosta inte har utrotats av vaccination.

Här kan du läsa mer om kikhosta

/Tiia Lepp, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet