Det föds årligen 40 – 50 barn av hiv-infekterade kvinnor i Sverige. Profylax, behandling med antiretrovirala läkemedel samt kejsarsnitt har gjort att risken för dessa barn att smittas är så låg som cirka 1 procent.

Trots detta behövs återkommande uppdateringar av rekommendationerna för ”Profylax och behandling vid graviditet hos hiv-1 infekterade kvinnor”. Uppdateringarna är nödvändiga eftersom det tillkommer nya hiv-läkemedel, den kliniska praxisen förändras, de allmänna hiv-behandlingsrekommendationerna för vuxna och barn uppdateras. Dessutom ökar kunskapen om resistens och dess betydelse. Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) uppdaterade därför vid ett expertmöte den 25 mars 2010 behandlingsrekommendationerna från 2007.

Här hittar du de uppdaterade rekommendationerna ”Profylax och behandling vid graviditet hos hiv-1 infekterade kvinnor, 2010”

Läs mer om hivinfektion på Smittskyddsinstitutets webbplats här

/Jan Albert, professor (i smittskydd), Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi, Karolinska Institutet