Just nu pågår ett stort utbrott av mjältbrand i Bangladesh. Nästan sex hundra fall har rapporterats. Enligt de uppgifter vi har haft att tillgå har hittills ingen avlidit. De personer som insjuknat har drabbats av kliande och smärtande hudsår. Fallen är spridda över stora delar av landet och smittan utgår från infekterade kor. Myndigheterna försöker nu begränsa utbrottet genom att vaccinera boskap.

Uppdaterad information om utbrottet i Bangladesh finns på www.iedcr.org .

Information om mjältbrand finns på smittskyddsinstitutets hemsida här .

/Anders Wallensten, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet