Anslutningen till det allmänna barnvaccinationsprogrammet övervakas årligen genom insamling av vaccinationsstatistik från alla barnavårdscentraler i landet. I januari månad varje år lämnas uppgifter om vaccinationsstatus hos de barn som under föregående kalenderår fyllt två år.

I januari 2010 samlades vaccinationsuppgifter in kring barn födda 2007. Rapporten omfattade 109 170 barn. Den rikstäckande statistiken visade en fortsatt god vaccinationstäckning. 98 procent av barnen hade fått minst tre vaccindoser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b. Andelen barn som hade vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund uppgick till 96,5 procent.

Vaccination mot tuberkulos och hepatit B erbjuds till barn med ökad risk att utsättas för smitta. Totalt var 22,7 procent av barnen vaccinerade mot tuberkulos och 26,6  procent mot hepatit B.

/Tiia Lepp, Avdelningen för Epidemiologi

Läs hela rapporten här