Den 27 april 2010 anordnar Smittskyddsinstitutet en utbildningsdag om basal hygien. SMI-dagen vänder sig i första hand till privata vårdgivare. Vi kommer under dagen att belysa aktuell vårdhygienisk problematik med hjälp av olika aktörer från myndigheter, föreningen för vårdhygien, vårdgivare och områdesexpertis.

Läs mer om utbildningsdagen och anmäl dig här