I slutet av september rapporterade franska myndigheter att två 12-åriga flickor i en stad på franska Rivieran hade insjuknat i chikungunyavirus-infektion. Ingen av dem hade vistats i områden där sjukdomen är endemisk (framför allt i Östafrika, Indien och Sydostasien). Det är inte särskilt förvånande att infektionen nu spridits inhemskt i södra Frankrike eftersom tigermyggan (Aedes albopictus) som sprider viruset är etablerad där. Myggorna kan sticka personer som kommit hem smittade efter utlandsvistelser och på så sätt föra infektionen vidare lokalt.

Infektion som liknar denguefeber

Chikungunyavirus-infektionen är mycket lik denguefeber, en allvarligare sjukdom som också nyligen har rapporterats från samma område (läs mer om detta här ). Vid chikungunyavirus-infektion är insjuknandet akut med hög feber, huvudvärk, muskelvärk samt svår värk i lederna. Många patienter får också hudutslag och några kan få små blödningar, framför allt från näsa och tandkött. Allvarliga komplikationer är ovanliga och de allra flesta tillfrisknar helt. Någon specifik behandling finns inte utan terapin inriktas på att lindra patientens smärtor, framför allt ledsmärtor.

Minimera antalet vattensamlingar

Kontroll- och preventionsåtgärder bygger framför allt på att minimera antalet vattensamlingar, både naturliga och artificiella, där myggorna förökar sig. Vid utbrott kan insektsgifter användas för att döda både vuxna myggor och larver. Genom att använda heltäckande kläder kan man minska risken att bli stucken av myggorna som framförallt är aktiva på dagen. Myggmedel kan också användas för att skydda bar hud mot myggstick.

Snabba kontrollåtgärder i Frankrike ska förhoppningsvis kunna förhindra att infektionen sprider sig i samma utsträckning som skedde i nordöstra Italien 2007 då 240 personer insjuknade i chikungunyavirus-infektion i Europas första utbrott.

Läs mer om chikungunyavirus-infektion här

/Marika Hjertqvist, Epidemiolog, Smittskyddsinstitutet