Badsårsfeber omfattar sårinfektioner orsakade av bakterier som tillhör släktet Vibrio och drabbar badare i framförallt sydsvenska vatten. I Östersjöns bräckta vatten från Stockholms skärgård och söderut samt på sydkusten är infektioner med Vibrio cholerae vanligast. V. cholerae kan även orsaka öroninflammation, särskilt hos barn i samband med bad. På västkusten är infektioner med Vibrio parahaemolyticus vanligast.

Hög vattentemperatur ökar risken

Då vattentemperaturen stiger ökar koncentrationen vibrioner och därmed risken för infektion i samband med bad. Av den anledningen gick Smittskyddsinstitutet ut med en påminnelse om risken för badsårsfeber i mitten av juli när en längre högtrycksperiod innebar högre vattentemperaturer (”Högtryck, värme och bad – dags att påminna om badsårsfeber” ).

Åtta fall under 2010

Under 2010, till och med september månad, har åtta inhemskt smittade fall av badsårsfeber rapporterats till Smittskyddsinstitutet varav ett dödsfall. Detta är betydligt fler fall än under 2007-2009 då mellan 0-2 personer insjuknade årligen. Medelåldern för fallen var 58 år (20-81 år) och samtliga smittades i södra Sverige. Tre av fallen orsakades av V. cholerae och rapporterades från ostkusten. Från västkusten rapporterades tre fall orsakade av V. parahaemolyticus och ett orsakat av Vibrio alginolyticus. Ytterligare ett inhemskt smittat fall orsakat av V. parahaemolyticus har rapporterats med okänd smittort.

Att fler fall rapporterats i år beror på att det varit en varm sommar. Under 2006, som också var en varm sommar, rapporterades även då åtta inhemska fall av badsårfeber varav tre dödsfall.

Läs mer om badsårsfeber här

/Margareta Löfdahl, Sven Löfdahl, Smittskyddsinstitutet