Första veckan i november inleds Hajj, vallfärden till Mekka i Saudiarabien. Under Hajj söker sig varje år flera miljoner muslimer från hela världen till Mekka. När så många människor samlas på en relativt liten yta finns stora förutsättningar för spridning av smittsamma sjukdomar av olika slag. Till exempel har det tidigare förekommit utbrott av meningokocksjukdom av typen A och W135 i samband med Hajj.

Insatser för att minska risken för smittspridning

Hälsoministeriet i Saudiarabien vidtar varje år en rad försiktighetsåtgärder för att skydda pilgrimer från smittsamma sjukdomar. Till exempel screenas alla pilgrimer vid ankomst för vissa smittsamma sjukdomar som denguefeber, meningokockinfektion, mässling och gula febern. Under förra årets vallfärd förbereddes 24 sjukhus och 136 vårdcentraler i trakterna kring Mekka med extra utrustning och personal för att kunna förse pilgrimerna med gratis hälso- och sjukvård.

Krav och rekommendationer för den som vill genomföra Hajj

För den som vill söka ett visum för att delta i Hajj finns särskilda krav och rekommendationer. Till exempel avråds äldre, svårt sjuka, gravida och barn från att genomföra Hajj. Den som söker visum måste också ha tagit vissa vaccinationer. Vilka vaccinationer det rör sig om varierar beroende på ålder och vilket land personen som söker visum kommer ifrån. Nedan kan du läsa mer om vilka krav som ställs på den som söker ett visum och rekommendationer som ges inför årets Hajj.

Health conditions for travelers to Saudi Arabia for (Hajj) for the year 1431H/2010

Hajj Requirements: Visas for 1430 Hajj

Health requirements for Hajj and Umrah

/Frida Hansdotter, Epidemiolog, Smittskyddsinstitutet