Smittskyddsinstitutet har nu metoder för att utreda dricksvattnets roll vid magsjukeutbrott och kan alltså spåra virus i vatten. Inte minst kan detta få betydelse för smittspårningen av vinterkräksjuka.

Läs hela artikeln i Smittskydd, nr 4/2010