Den 14:e september diagnostiserades tre personer från samma ort i norra Dalarna med Salmonella Enteritidis fagtyp 2. Personerna insjuknade den 6:e september och hade dagen innan ätit mat från den lokala pizzerian. Under påföljande dagar tillkom fler fall och den 16:e september stängdes pizzerian. Flertalet av de sjuka matgästerna hade ätit pizza och pizzasallad men några hade ätit andra maträtter som kycklingsallad eller lövbiff med sallad och pommes frites. Totalt har 20 fall med samma salmonellatyp diagnostiserats, däribland en av de anställda. Antalet sjuka är sannolikt högre.

Prov från skinka och salami visade växt av Salmonella Enteritidis fagtyp 2. Åtskilliga svabbprover togs från miljön, vilka samtliga var negativa. Även vattenprover togs från pizzerians grävda brunn. Salmonella kunde inte påvisas i vattnet, däremot koliforma bakterier vilket innebar att vattnet betecknades som tjänligt med anmärkning.

I våras konstaterades fem fall av denna salmonellatyp på samma lilla ort. Samtliga fem personer hade ätit på den aktuella pizzerian. Den stängde dock innan miljökontoret hann göra ett tillsynsbesök. Pizzerian övertogs av en ny verksamhetsutövare och strax efter att man öppnat i slutet av augusti insjuknade återigen personer som ätit på pizzerian. Detta talar för att salmonellabakterierna antagligen har funnits kvar i lokalen och orsakat det nya utbrottet.

Inget av de livsmedel som fanns kvar från den tidigare ägaren har använts, enligt den nuvarande innehavaren, som själv misstänker att salmonellan kom från det kylskåp där bland annat salami, skinka och pizzasallad förvarades. Kylskåpet kylde ibland dåligt och byttes därför ut. Det fanns inte kvar då miljöinspektörerna tog sina svabbprover.

Samtliga livsmedel har kastats och lokalen har sanerats. Pizzerian är nu på väg att öppna igen.

Bodil Petersen, Smittskyddssjuksköterska Dalarna
Sofie Ivarsson, Epidemiolog Smittskyddsinstitutet