Vecka 40 börjar influensaövervakning för säsongen 2010-2011. Den pågår i 33 veckor och avslutas vecka 20, det vill säga i mitten av maj.
Inom den friviliga influensaövervakningen samlar Smittskyddsinstitutet in och analyserar influensadata varje vecka. Laboratorierna rapporterar influensadiagnoser och antalet analyserade influensaprover veckovis. Ett urval av distriktsläkarmottagningar rapporterar hur många patienter de har med kliniska influensasymptom och en del av dessa tar prover på patienterna för att få veta hur mycket av influensaliknande sjukdom som verkligen är influensa. Pandemis influensa A (H1N1) 2009 är fortfarande anmälningspliktig och det innebär att laboratorierna måste rapportera alla fall i Smittskyddsinstitutets webb-baserade anmälningssystem SMInet2. Dessutom måste klinikerna rapportera alla fall som läggs in på sjukhus.

Ny utformning av veckorapporten

Resultaten av influensaövervakningen publiceras på Smittskyddsinstitutets webbplats varje torsdag. Veckorapporten får i år en ny och förhoppningsvis mer lättläst utformning. Vi tar gärna emot synpunkter på veckorapportens nya utförande.
Smittskyddsinstitutet kommer även i år att på webben publicera resultaten från våra kompletterande övervakningssystem: Sjukrapport och Webbsök. Sjukrapport är ett populationsbaserat övervakningssystem för luftvägsinfektioner och influensa där ungefär 2600 slumpvis utvalda invånare i Stockholms län rapporterar via webben eller automatiskt talsvar när de blir sjuka. I Webbsök uppskattas influensaspridningen i landet från anonyma sökningar på influensa och influensasymptom på Vårdguiden.se.

Influensavaccinkampanjen startar i de flesta landsting den 19 oktober. Nytt för i år är att bland annat influensa A (H1N1) 2009 kommer att ingå i vaccinet. Information om vilka som ska vaccineras och varför finns på Socialstyrelsens hemsida.

Annika Linde, Moa Rehn, Anette Hulth och Sandra Rubinova, Smittskyddsinstitutet

Läs mer:

  • Socialstyrelsens hemsida

Läs mer på SMI:s webbplats:

  • Influensarapporter
  • Sjukrapport
  • Webbsök