Två män har insjuknat i legionärsjuka efter rengöringsarbete vid bioreningsanläggningen i Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik. Samtidigt har tre äldre personer insjuknat som bor i samhället Domsjö men som inte arbetat i fabriken. Samtliga insjuknade inom loppet av en vecka. Det är ovanligt med så många fall av legionellainfektion på en liten ort under en så kort tidsperiod. Årligen insjuknar 2-3 personer i hela Västernorrland.

En utredning av orsaken till utbrottet görs i samarbete mellan smittskyddsenheten i Västernorrland, Miljökontoret, Domsjö Fabriker och Smittskyddsinstitutet (SMI). Vattenprovtagning har utförts på bioreningsanläggningen och proverna har skickats till SMI för analys. Mycket höga halter av Legionella pneumophila serogrupp 1 har påvisats i vattenproven. För närvarande jämförs på SMI bakterier från patienter och pappersbruket. Resultat kommer att delges i ett pressmeddelande fredag den 22 oktober.

SMI har sedan tidigare, 2005-2007, gjort en kartläggning och riskbedömning av Legionella i bioreningsanläggningar efter att en man smittats vid ett pappersbruk i norra Sverige.

Legionella i bioreningsanläggningar. Kartläggning och riskbedömning 2005 – 2007

Läs mer om legionellainfektion här

/Görel Allestam och Margareta Löfdahl, Smittskyddsinstitutet

Hans Boman och Eva Dannetun, Smittskyddsenheten Västernorrland