Postoperativa infektioner är en vanlig typ av vårdrelaterad infektion som förutom lidande för patienten också leder till stora ekonomiska kostnader. En ny svensk studie utförd av Gunilla Stridh Ekman med flera visar på en möjlighet att enklare följa postoperativa infektioner genom att kombinera data från två rikstäckande register. Studien undersökte antibiotikaanvändning efter ljumskbråckoperationer som en möjlig indikator för postoperativ infektion. Data över operationer och antibiotikaförskrivning hämtades från Patientregistret respektive Läkemedelsregistret.

Resultaten tyder på att detta kan vara en tidsbesparande automatisk uppföljningsmetod för att hitta postoperativa infektioner eller onödig antibiotikabehandling, såväl på nationell som på lokal nivå. Även om resultat ska jämföras med försiktighet bör metoden kunna ge möjlighet att följa utvecklingen över tid på en övergripande nivå, exempelvis i arbete med indikatorer som syftar till att belysa kvalitén i hälso- och sjukvården. Metoden bör också kunna ge signaler när man behöver göra mer detaljerad kartläggning av misstänkta infektioner.

Referens:
Stridh Ekman G., Ringbäck Weitoft G., Nyrén O., Dickman PW., Ericsson Ö., Struwe J. National Surveillance of Surgical Site Infection trough register-based analysis of antibiotic use after inguinal hernia repair. Br J Surg. 2010 Nov;97(11):1722-9 Abstract går att läsa på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20872842
Läs mer om detta på stramas webbplats här

/Karin Wahlberg, Antibiotika och vårdhygien, Smittskyddsinstitutet