En seroimmunologisk studie med syftet att ta reda på vilket skydd mot den nya influensan den svenska befolkningen hade efter vaccination och influensasäsong har gjorts vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Totalt har 2 651 prov analyserats. Studien visar att mer än 50 procent av Sveriges befolkning hade, i maj 2010, antikroppar mot det virus som orsakade pandemin i fjol. Studien visar även att 80 procent av åldersgruppen barn och ungdomar, 5-14 år, hade höga nivåer av antikroppar mot pandemiviruset. Det är ofta den åldersgrupp som driver på smittspridningen av influensa. Däremot har endast 25-30 procent av äldre personer över 65 år ett gott skydd mot viruset och rekommenderas att ta årets influensavaccin där tre virustyper ingår, bland annat pandemiviruset A(H1N1).

Här hittar du en sammanfattning av studien.

/Rigmor Thorstensson, avdelningschef för diagnostik och vaccin, Smittskyddsinstitutet
Maria Brytting, enhetschef för mikrobiell typning, Smittskyddsinstitutet