Smittskyddsinstitutets (SMI) tidskrift Smittskydd upphör i och med decembernumret. Bakom beslutet ligger framför allt myndighetens omorganisation som även innebär att samtliga kommunikationskanaler ses över.

I sitt nya regeringsuppdrag har SMI fått ett breddat uppdrag som ska vila på beteendevetenskaplig, samhällsvetenskaplig och medicinsk grund. En bredare läsekrets gör att myndigheten varken kan eller bör finansiera utgivningen med läkemedelsannonser. Därför försvinner en del av den ekonomiska grunden för tidsskriften. Forskningen har inte heller en lika stor plats som tidigare på SMI, därmed försvinner stora delar av tidningens underlag.

Tidningens webbsida, med sitt artikelarkiv, kommer att finnas kvar tills vidare.