Denna vecka startar årets influensavaccinationer runt om i landet och personer över 65 år tillhör som vanligt en av flera riskgrupper som rekommenderas att vaccinera sig. Andra riskgrupper är patienter med kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom samt vissa andra kroniska sjukdomar, personer med extrem fetma, personer med gravt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller medicinering, barn med funktionshinder och gravida kvinnor som inte tidigare vaccinerats mot A(H1N1).

Under den tidiga hösten har influensa med viruset A(H3N2) börjat spridas alltmer i Mexico och Kina. Den virustypen slår hårt mot de traditionella riskgrupperna. Viruset har orsakat många dödsfall varje år sedan den kom som Hongkonginfluensan 1968. Viruset har inte cirkulerat i Sverige på två år. Därför är vaccination mot denna stam en extra viktig försiktighetsåtgärd i år. Det vaccin som kommer att användas vid vaccinationsstarten den 19 oktober kommer att innehålla renade ytproteiner från följande virusstammar:

• A/California/7/2009 (H1N1)-liknande virus
• A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknande virus
• B/Brisbane/60/2008-liknande virus

Vaccinet stimulerar kroppen till ett eget immunsvar mot influensan. Det tar en till två veckor för kroppen att bygga upp ett skydd som varar i knappt ett år.

/Rigmor Thorstensson, avdelningschef för diagnostik och vaccin, Smittskyddsinstitutet
Maria Brytting, enhetschef för mikrobiell typning, Smittskyddsinstitutet