Totalförsvarets forskningsinstitut ser allvarligare på hiv och tuberkulos än biologiska stridsmedel och enligt Säpo är inte terrorism ett problem i dagens Sverige. Men EU har andra prioriteringar och det påverkar den svenska analysen.

Läs artikeln i Smittskydd här