Svensk förening för resemedicin (SFR) bildades under våren 2010. SFR har en övergripande ambition att öka den resemedicinska kompetensen i Sverige genom att till exempel anordna vetenskapliga möten, diskussioner, seminarier och kursverksamhet samt genom att samarbeta med våra nordiska och internationella systerföreningar. SFR vill också skapa och underhålla ett interaktivt nätverk för frågeställningar som rör resemedicin och vaccination. Föreningen riktar sig framförallt till läkare och sjuksköterskor och andra personer som är yrkesaktiva inom resemedicinsk verksamhet; praktiskt eller vetenskapligt.

Styrelsen består av Helena Hervius Askling (ordf.), Torbjörn Norén (v.ordf.), Per Benno (kassör), Annika Holm (sekreterare), Anna Ulgemo (ledamot) och Lars Rombo (ledamot).

Ansökan om medlemskap (100 kr/år) görs via hemsidan www.svenskresemedicin.se .

/Helena Hervius Askling, Svensk förening för resemedicin