Ett stort antal personer kan ha infekterats av parasiten Cryptosporidium efter att ha varit på konferens i Västerbottens län 4-5 oktober 2010. Omkring 250 personer från hela landet deltog i konferensen som pågick från lunch måndag 4 oktober till lunch tisdag 5 oktober. Drygt en vecka senare insjuknade de första personerna i magsmärtor, diarré och allmänt bubbliga magar.

De senaste veckorna har även ovanligt många cryptosporidiefall anmälts i Stockholms län. Inget av dessa fall har varit på konferensen i Västerbotten.

Cryptosporidiuminfektion karakteriseras av vattniga diarréer, buksmärtor, illamående, huvudvärk och feber. Men många smittade får inga symtom alls. Smittämnet utsöndras med avföringen och infektion sker framför allt via förorenat vatten eller via förorenad mat. Smitta från person till person kan också förekomma. Tiden från infektionstillfället till att man får symtom är ungefär en vecka. Cryptosporidiuminfektion är sannolikt en underdiagnostiserad tarminfektion eftersom provtagningen kräver specifik frågeställning för att parasiten ska kunna påvisas.

Utbrottsutredning pågår

Smittskyddsinstitutet har i samarbete med den berörda restaurangen, ansvariga miljökontor och smittskyddsenheter samt Livsmedelsverket startat en utbrottsutredning för att spåra smittkällan till utbrottet i Västerbottens län samt undersöka om det finns någon naturlig koppling till fallen i Stockholms län.

Patienter med vattniga diarréer kan ha cryptosporidiuminfektion

Smittskyddsinstitutet vill uppmana sjukvården till ökad observans på patienter som söker för vattniga diarréer och magont eftersom dessa symptom kan tala för cryptosporidiuminfektion. Om provtagning bedöms relevant ska prov tas för parasiter (”cystor och maskägg”) med specifik frågeställning avseende Cryptosporidium. För att prov ska kunna subtypas på Smittskyddsinstitutet är det viktigt att de tas utan tillsatser som formalin.

Mer information om cryptosporidiuminfektion

/Marika Hjertqvist, Smittskyddsinstitutet

Johan Wiström, stf smittskyddsläkare, Västerbottens läns landsting

Mona Insulander och Bo Svenungsson, Smittskyddsenheten Stockholm