Så snart vaccinupphandlingen är färdig införs vaccinering av unga flickor mot humant papillomvirus (HPV) i syfte att förhindra livmoderhalscancer. Livmoderhalscancer kan uppstå efter infektion med många olika HPV-typer. De nu existerande vaccinerna skyddar mot de så kallade högrisktyperna HPV-typ 16 och 18, de två virustyper som anses förorsaka minst 70 procent av all livmoderhalscancer. Innan vaccination införs i stor skala är det viktigt att få mer information om hur smittspridningen avseende olika HPV-typer ser ut bland ungdomar i Sverige.

Tjugofyra olika HPV-typer undersöktes

En studie genomfördes därför i Stockholmsområdet. I studien undersöktes förekomst av HPV hos unga kvinnor mellan 15 och 23 år gamla som besökte en av Stockholms största ungdomsmottagningar under perioden december 2008 till och med mars 2010. Tjugofyra olika HPV-typer analyserades. Majoriteten, 15 stycken, var högrisktyper, det vill säga HPV-typer som oftast ses i olika tumörformer.

Av totalt 544 analyserade prover från ovaccinerade kvinnor var 70 procent HPV-positiva och 62 procent av proven innehöll en högrisktyp. Mer än en tredjedel (34,7 procent) av kvinnorna hade infektion med HPV typ 16 och mer än en tiondel hade infektion med HPV typ 18 (10,1 procent), de två högrisktyper som ingår i dagens vaccin. Kvinnorna hade också en hög frekvens infektion med andra högrisktyper, exempelvis HPV typ 51 (10,7 procent), 52 (9,9 procent) och 73 (9,4 procent) och ytterligare 9 högrisktyper förekom hos cirka 6 procent av dessa kvinnor. Infektioner med fler än en HPV-typ samtidigt var också vanligt.

Hög förekomst av HPV gör vaccinering viktig

Förekomsten av HPV kan tyckas synnerligen hög bland dessa sexuellt aktiva unga kvinnor. Detta kan bero på att det rör sig om en selekterad grupp av kvinnor med ett särskilt riskbeteende som söker rådgivning för preventivmedel eller infektioner. Oavsett detta är det tydligt att infektion med HPV är vanligt i denna grupp. Det är därför angeläget att HPV-vaccineringen kommer igång för att skydda kommande årskullar mot infektionen.

Ref: Ramqvist T, et al. Pre-vaccination prevalence of human papillomavirus types in the genital tract of 15 – 23-year-old women attending a youth health clinic in Stockholm, Sweden. Scand J Inf Dis 2010; Oct 21. [Epub ahead of print].

Läs mer om HPV-infektion här

/Tina Dalianis, Karolinska Institutet
Sören Andersson, Smittskyddsinstitutet