I hela Sverige har 378 harpestfall rapporterats hittills under 2010. Detta är en relativt hög siffra. Medeltalet de tio föregående åren har legat på 287 fall per år. En kraftig ökning skedde efter sommaren och över 80 procent av anmälningarna kom in under september och oktober månad. Fyra län i mellersta Sverige (Stockholms, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län) står för merparten av ökningen, men även i Jämtlands och Västernorrlands län ligger antalet anmälda harpestfall på en högre nivå än genomsnittsåret.

Läs mer om harpest här

/Marika Hjertqvist, Smittskyddsinstitutet