Under hösten har ett ökande antal fall av harpest rapporterats till Smittskydd Stockholm. Hittills i år (till och med 3 november) har 50 fall anmälts. Detta ska jämföras med 20 fall under hela år 2009.

Harpest är vanligast i norrlandslänen, men på senare år har smittan spridit sig söderut. Minst hälften av årets fall har uppgett att de blivit smittade inom Stockholm län. Flera är smittade på Ekerö, men fall har också kommit från Södertörn. Ofta har smittan skett genom myggbett. Patienterna har vanligen haft sår och regional lymfkörtelförstoring.

Harpest orsakas av bakterien Francisella tularensis och kan spridas från gnagare till människa via framför allt mygg- eller fästingbett, men också genom direktkontakt med infekterade djur. De klassiska symtomen är feber, ett sår vid bettet och en svullen och öm regional lymfkörtel. En lungform av sjukdomen kan uppkomma efter inhalation av kontaminerat damm. Infektionen behandlas med doxycyklin eller ciprofloxacin. Vanligt penicillin hjälper inte.

Smittskydd Stockholm uppmanar till ökad observans på patienter som söker för svullna lymfkörtlar och feber, med eller utan sår, och frikostighet med serologisk provtagning för harpest. Tidigt insatt behandling minskar risken för ett utdraget och komplicerat sjukdomsförlopp.

/Bo Svenungsson och Karin Persson, Smittskydd Stockholm