En äldre person i Värmland har avlidit av harpest. Att harpest får dödlig utgång hos människor i Sverige är mycket ovanligt. Sedan 1997 finns inga dödsfall på grund av harpest registrerade i dödsorsaksregistret som finns på Socialstyrelsen.

Harpest förekommer i flera huvudformer. Infektionen kan ge långdragen sårinfektion med lymfkörtelsvullnad efter insektsbett. Den kan också ge lunginflammation vid inandning av damm som innehåller bakterien. Lunginflammationen kan bli mycket allvarlig, men om antibiotika sätts in kan dödsfall i princip alltid undvikas. I det aktuella fallet i Värmland rörde det sig om lunginflammation hos en person med många bakomliggande sjukdomar. Den skörhet detta medfört är med stor sannolikhet en kraftigt bidragande orsak till dödsfallet.

Vanligaste smittvägen myggbett

Smitta genom att man andas in bakterien är ovanlig, men sannolikt är detta smittvägen för det värmländska fallet. Den vanligaste smittvägen för harpest i Sverige är myggbett som ger sårinfektion.

Det finns ingen anledning att undvika att visats i skog och mark på grund av det som hänt. Infektionen kan antibiotikabehandlas och i princip alla sjuka tillfrisknar efter behandling.

Hittills i år har ovanligt många harpestfall, 435 fall, anmälts till Smittskyddsinstitutet. Läs mer om detta här

Länk till pressmeddelande från Värmland

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om harpest här

/Marika Hjertqvist, Smittskyddsinstitutet