Infektioner med resistenta bakterier har blivit ett vardagsproblem i Europa, både på sjukhus och i samhället. Dessa infektioner leder till ökad sjuklighet och dödlighet samt stora ekonomiska kostnader för samhället och sjukvården. Idag, den 18 november, arrangeras den europeiska antibiotikadagen, ett initiativ som drivs av EU:s smittskyddsmyndighet, ECDC. Sammanlagt deltar 36 länder. Syftet är att uppmärksamma riskerna med onödig och felaktig antibiotikaanvändning och i år står sjukhusen i särskilt fokus.

Nätverket Strama och Svenska infektionsläkarföreningen lanserar ett förslag till ett nationellt 10-punktsprogram för att motverka antibiotikaresistens inom slutenvården. Runt om i landet arrangerar lokala Stramagrupper möten i samband med antibiotikadagen.

Programmet bygger på tre viktiga grundprinciper:

• Att minska behovet av antibiotika genom att reducera smittspridning och riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner . Riskfaktorer innefattar exempelvis urinkatetrar och centrala venösa infarter.

• Att förbättra infektionsdiagnostiken.

• Att använda antibiotika rationellt; rätt preparat i rätt tid till rätt patient i rätt dos och behandlingslängd.

Grundprinciperna utgör fundament för en god patientsäker vård. De är dessutom nödvändiga i ett arbete som ytterst strävar efter att säkerställa att patienter ska ha tillgång till en effektiv infektionsbehandling nu och i framtiden.

Länk till pressmeddelande och 10-punktsprogrammet