Nu är övergripande myndighetsinformation om hiv och sexuellt överförda infektioner (STI) utifrån juridiska aspekter tillgänglig. Publikationen riktar sig främst till alla som arbetar med hiv- och STI-prevention på regional, lokal och ideell nivå. Informationen är framtagen i ett nära samarbete mellan Smittskyddsinstituet och Socialstyrelsen.

Läs mer om detta här