I Nederländerna pågår sedan 2007 ett större utbrott av den globalt spridda zoonosen Q-feber. Tusentals personer har insjuknat, men mörkertalet är stort eftersom sjukdomen i många fall tycks vara symtomfri.

Läs artikeln i Smittskydd här