Sedan slutet av september till den 24:e november 2010 har 31 fall av Salmonella Newport rapporterats till Smittskyddsinstitutet (SMI). Av dessa är 28 inhemskt smittade och utreds av SMI tillsammans med berörda smittskyddsenheter. Epidemiologisk typning med PFGE (pulsed field gel electrophoresis) visar två mycket nära besläktade kluster av fall och samtliga fall utreds därför som ett utbrott. Misstänkt smittkälla är sallat i en salladsmix, men detta har inte kunnat bekräftas och vidare utredning pågår. Den 18 november skickade SMI en internationell förfrågan via EPIS (ECDC:s vatten- och livsmedelsburna sjukdomsnätverks plattform) för att undersöka om andra länder sett en liknande ökning.

Ett lokalt utbrott ger ledtrådar till det nationella utbrottet

Efter en personalfest för anställda vid en livsmedelsbutik i en mindre ort i Jönköpings län den 16 oktober insjuknade 10 av 12 festdeltagare i magsmärtor, frossa och diarré. Vid fecesodling påvisades Salmonella som typades till Newport hos de tio sjuka personerna. På festen åts mat från butiken. Det serverades hemmagjorda pajer med räkor, kräftor, brieost, cambozolaost och påsförpackad blandsallad som inte hade sköljts. De två som var friska var också negativa vid salmonellaodlingen och hade till skillnad från de andra festdeltagarna inte ätit av salladsmixen.

Inget att anmärka på vid spårning av livsmedel från festen

Provtagning har skett på kvarvarande kräftor och dessertostar. Salmonella kunde inte påvisas. Av pajer och sallad fanns inget kvar att ta prov på. Kvalitetsavdelningen på livsmedelsbutikens centralkontor påbörjade spårning av salladen. Mixen bestod av flera olika sorter från Sverige, Danmark och Spanien. Provtagning begärdes från leverantörerna, men man fann inte något anmärkningsvärt. Miljökontoret gjorde en inspektion vid butiken, men inte heller där fanns något att anmärka på.

Ytterligare två fall utan koppling till festen

Ytterligare två personer i Jönköpings län, utan koppling till festen, har insjuknat med S. Newport. En av personerna har handlat i den aktuella butiken, men personen uppger att inget av det som åts på festen inhandlats. Den andra personen insjuknade redan före festen och har inte heller handlat livsmedel av den typ som åts på festen.

Är smittkällan något annat?

Sedan festutbrottet har nio fall tillkommit som är spridda runt om i landet. Dessa utreds ifrån hypotesen att sallat är smittkällan. Flera av fallen uppger att de ofta äter ute och då inte vet vad som ingår i den sallad de äter och det finns även vissa som uppger att de aldrig äter sallad. Då det inte går att förklara samtliga fall utifrån den misstänkta smittkällan utreds fallen även utifrån ett bredare livsmedelsperspektiv, besökta orter och restauranger och kontakter fallen sinsemellan. Detta är ett typiskt exempel på ett utbrott med en komplex utredning där en misstänkt smittkälla finns, men inte kan bekräftas.

Här kan du läsa mer om salmonellainfektion

/Sofie Ivarsson, Epidemiolog, Smittskyddsinstitutet
Ing-Marie Einemo, Smittskyddssköterska, Smittskyddsenheten Jönköpings län