Smittspridning av resistenta bakterier i vården är ett hot mot patientsäkerheten och innebär stora kostnader för hälso- och sjukvården. Men det går att förebygga genom ett effektivt samarbete mellan sjukhusledningar och alla inblandade aktörer. Det framgår av en ny avhandling av Birgitta Lytsy, hygienläkare i Uppsala län och doktorand vid Uppsala universitet.

Läs mer om detta här