Statens seruminstitut i Danmark (SSI) rapporterade förra veckan att andelen luftvägsprover som innehåller mycoplasma har ökat ( länk ). Smittskyddsinstitutet (SMI) har därför gjort en förfrågan angående mycoplasmaförekomst i luftvägsprover som skickats till svenska laboratorier. Alla 11 laboratorier som har svarat har noterat samma ökande trend. Ett exempel visas i tabell 1.

Tabell 1: Sammanställning av mykoplasmadiagnoser 1 sept-6 dec 2004-2010 från Unilabs mikrobiologiska laboratorium i Skövde

Se även statistik över Mykoplasmadiagnostik i Kalmar län här

Från Halmstad rapporteras att man efter en topp mellan hösten 2004 och sommaren 2007 sett mycket få fall av mycoplasmainfektion, men att man nu har en kraftig ökning (läs mer om detta här ). Enligt en dansk seroepidemiologisk studie över perioden 1946-1995 hade man mycoplasmaepidemier mellan vart 3:e och vart 5:e år i Danmark. Motsvarande studie har inte gjorts i Sverige, men mycket talar för att samma mönster finns även i Sverige och att vi nu befinner oss i eller i början av en period med ökande mycoplasmaspridning.

Nys i näsduk eller armveck för att undvika smittspridning

Mycoplasma pneumoniae är en liten bakterie utan cellvägg. Bakterien sprids från människa till människa som droppsmitta. Nära kontakt krävs för smitta och smittsamheten är stor inom familjer och barngrupper. Inkubationstiden är betydligt längre än för virusorsakade luftvägsinfektioner, 2-3 veckor. I princip alla kan bli smittade eftersom genomgången sjukdom inte ger bestående immunitet.

Att försöka undvika närkontakt med smittade är viktigt för att förhindra smittspridning, liksom att nysa i näsduk eller armvecket. Det är inte helt klart hur stor del av smittan som kan ske genom hand-slemhinnekontakt, men eftersom det är svårt att veta vilken infektion en person har är handhygien alltid lika viktigt i förkylningstider.

Sjukdomen börjar med vanliga förkylningssymtom

Symtomen vid mycoplasmainfektion kommer huvudsakligen från luftvägarna och sjukdomen brukar börja med svalgirritation och nästäppa – vanliga förkylningssymtom alltså. Huvudvärk är vanligt. De flesta smittade får lindriga eller inga symptom, men lunginflammation kan tillstöta hos upp till 10 procent av de smittade. I åldersgruppen 20–30 år är mycoplasma den vanligaste orsaken till lunginflammation i Sverige. Den brukar föregås av tilltagande torrhosta några dagar efter förkylningsinjuknandet.

Mycoplasma är en av de många luftvägsinfektioner som kan sätta igång en astmaattack. Man bör också vara medveten om att det ibland förekommer mycoplasmarelaterade infektioner utanför luftvägarna, som hjärninflammation, andra neurologiska symptom och ledbesvär. En del av dessa symtom beror på spridning av bakterien till olika organ, andra på immunologiska reaktioner som orsakats av infektionen. Immunsuprimerade är extra känsliga för mycoplasmainfektion.

Undvik onödig antibiotikaförskrivning

Om mycoplasmainfektion verifierats och patienten är så svårt sjuk att behandling är nödvändig, kan makrolider eller tetracyklin användas. Det är dock viktigt att tänka på att infektionen i de flesta fall självläker och att antibiotikaförskrivning endast ska ske i enlighet med utgivna behandlingsrekommendationer ( se Läkemedelsverket och Strama behandlingsrekommendationer för nedre luftvägsinfektioner )

Läs sjukdomsinformation om mycoplasma pneumoniae-infektion här

Källa dansk studie;
Lind K, Benzon MW, Jensen JS & Clyde WA Jr (1997) A seroepidemiological study of Mycoplasma pneumoniae infections in Denmark over the 50-year period 1946–1995. Eur J Epidemiol 13: 581–586

/Annika Linde, Mia Brytting, Smittskyddsinstitutet