I december 2009 upptäcktes ett fall av akut Hepatit B hos en intravenös missbrukare i Västra Gästrikland i Gävleborgs län. Under 2010 har det anmälts ytterligare åtta fall av akut hepatit B bland intravenösa missbrukare i samma område. Hepatit B har en inkubationstid som varierar mellan två och sex månader. Smittspårning och upptäckt försvåras delvis av att en del av patienterna saknar tydliga symtom och att några patienter inte uppvisar gulsot.

Totalt 13 fall

Totalt har det under 2010 (jan-nov) anmälts 13 akuta Hepatit B fall. Av dessa har nio fall angetts vara smittade via intravenöst missbruk, ett fall via heterosexuell kontakt och för tre fall är smittvägen okänd. Av de intravenöst smittade fallen rapporterades de första två i januari, sedan rapporterades ett i mars, två i augusti, två i oktober och två fall i november.

Typning av virus pågår. Tre av fallen är typade och har genotyp D (ett i december 2009 och två i augusti 2010). Smittspårning pågår via infektionskliniken i Gävle.

I oktober har vaccination mot Hepatit B erbjudits till de intravenösa narkomaner som vistats på två enheter för avgiftning/behandling för missbrukare. Tyvärr hann en person insjukna strax efter första dosen.

Initierat samverkan mellan kommun och landsting

Under hösten har smittskyddsenheten initierat en samverkansaktivitet mellan kommun och landsting. Detta för att försöka skapa lågtröskelmottagningar för intravenösa missbrukare. Om smittskyddsenheten får till stånd en sådan samverkan kan provtagning för hepatit och HIV samt vaccinering mot hepatit B bli några av aktiviteterna.

Läs mer om Hepatit B här

/Signar Mäkitalo, Monica Halldén, Smittskyddsenheten, Landstinget Gävleborg