En stor andel av alla läkemedel för barn har bara prövats på vuxna. Det finns därför risk för både onödiga biverkningar och ineffektiv medicinering.

Läs hela artikeln här