2008 rapporterades 190 566 fall av campylobacterios i Europa vilket innebär att det är den överlägset vanligaste zoonosen, det vill säga sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Det framgår av en ny EU-rapport från ECDC/EFSA.

Så har trenden sett ut de senaste fem åren, men siffrorna är bara toppen på ett isberg eftersom många fall aldrig rapporteras . Till Smittskyddsinstitutet rapporterades 7 692 humanfall av camplylobacterios under 2008, vilket var en ökning jämfört med tidigare år. Man måste gå ända till 2001 för att hitta fler rapporterade fall än 2008.

Den årliga EU-rapporten som presenterar statistik och trender över zoonoser och livsmedelsburna utbrott i Europa visar också att kyckling är den vanligaste smittkällan för campylobacterios. I Europa bar i snitt 24,7 procent av kycklingarna på Campylobacter men det är en mycket stor variation mellan länderna. I Sverige bar 12,4 procent av kycklingarna på bakterien.

Näst störst bland zoonotiska smittämnen var Salmonella, som rapporterades ha smittat 131 468 personer i Europa under 2008. Detta var en minskning för femte året i rad men även här finns det ett stort mörkertal. Salmonella är fortfarande den vanligaste orsaken till livsmedelsburna utbrott. I Sverige rapporterades 4 185 fall av Salmonella 2008.

Läs hela rapporten här

/Cecilia Jernberg, Avdelningen för bakteriologi, Smittskyddsinstitutet