Under vecka 3 inträffade i Danmark tio olika gastroenteritutbrott med över 250 sjuka. Symptombilden tydde på norovirus, vilket senare också bekräftades vid analys av avföringsprover. De sjuka ingick i flera sällskap som hade köpt smörgåsar och smörrebröd från olika cateringfirmor. I smörgåsarna och smörrebrödet ingick sallat, som utpekades som trolig smittkälla. Sallaten var av sorten Lollo Bionda och kom från Frankrike. Misstanken bekräftades genom att norovirus påvisades i en sallatsförpackning samt att en epidemiologisk undersökning i ett av de större sällskapen pekade ut smörgåsar med sallat som smittkälla. Sallaten drogs tillbaka från marknaden den 22 januari.

Eftersom andelen sjuka i utbrotten var högre och sjukdomsdurationen längre än vid vanliga norovirusutbrott misstänkte man att även andra agens kunde ha varit inblandade. Vid ytterligare analyser av avföringsprover påvisades också ETEC, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens samt norovirus av både genogrupp I och II. Orsaken till föroreningen av sallaten är ännu inte känd, men närvaron av flera humana infektiösa agens (norovirus och ETEC smittar endast människor) tyder på att sallaten sköljts eller bevattnats med vatten förorenat med mänsklig avföring.

Under samma tidsperiod som utbrotten i Danmark samlades lördagen den 23 januari ett hundratal personer från södra Sverige för att delta i en bridgetävling i en stad på Västkusten. De flesta var i övre medelåldern och uppåt och inga barn deltog i tävlingen. Under söndagen och måndagen insjuknade många i en typisk bild av vinterkräksjuka. Under tävlingsdagen hade det bjudits på mat, kassler och potatissallad samt bland-, ruccola- och isbergssallat. Två av deltagarna stod för tillredningen i det kök som fanns i lokalen. De hade handlat maten i olika butiker.

Bland- och ruccolasallat togs om hand av kommunens Miljö- och hälsoskydd som skickade den för sedvanlig analys på sitt livsmedelslab och resultatet blev utan anmärkning. Tre av tävlingsdeltagarna lämnade avföringsprov och hittills är två klara och positiva för calicivirus (norovirus genogrupp II). En förfrågan till alla deltagare om de varit sjuka gick ut per mejl och av 98 tillfrågade svarade 56. Av dessa hade 23 varit sjuka (41 procent). Ett sekundärfall rapporterades i en familj. Alla insjuknade under söndagen och måndagen, de två personerna i köket insjuknade båda på måndagen. Ingen hade varit sjuk på lördagen under själva tävlingen.

Bedömningen är att utbrottet var livsmedelsburet. Bland- eller ruccolasallat är den mest misstänkta smittkällan. Sallaten visade sig ha italiensk och spansk härkomst, alltså verkar det inte finnas koppling till de danska utbrotten. För att ytterligare försäkra sig om detta har humanprover skickats till Smittskyddsinstitutet så att de svenska och danska typerna ska kunna jämföras.

Läs mer om det danska utbrotten här

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om vinterkräksjuka här

/Birgitta Jönsson, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Halland

Marika Hjertqvist, epidemiolog, Smittskyddsinstitutet