Den 3 februari meddelade COOP att de återkallar all gravad och rökt lax av märket COOP sedan Livsmedelsverket vid provtagning påvisat Listeria över tillåten nivå i ett parti gravad lax. Proverna togs som en del av en EU-baslinjestudie för Listeria i livsmedel som Sverige deltar i. Vilka produkter som återkallan gäller finns att hitta i COOPs pressmeddelande här .

Bakterien Listeria monocytogenes orsakar sjukdomen listerios. Bakterien är allmänt förekommande i naturen och människor kan smittas av infekterade djur eller livsmedel. Bakterien kan växa till i kylskåpstemperatur. Livsmedel med lång hållbarhet som förvaras i kylskåp kan därför utgöra en risk om de äts utan tillräcklig värmebehandling. Typiska risklivsmedel för Listeria är av den orsaken färdiglagade köttprodukter, rökt och gravad lax och opastöriserade ostar.
Sjukdomen drabbar främst äldre personer och/eller personer med nedsatt immunförsvar till exempel som en följd av cancersjukdom, läkemedelsbehandling eller kraftigt alkoholintag. Gravida kvinnor är en särskild riskgrupp som ges rekommendationer om vilka livsmedel man bör undvika för att skydda sig mot listerios. En infekterad kvinna kan överföra smittan till fostret och komplikationer kan uppstå. Endast ett fåtal gravida drabbas årligen av sjukdomen.

Under 2009 anmäldes 73 fall av listeriainfektion och det är en tydlig ökning från tidigare år. Ökningen ses främst i de äldre åldersgrupperna och för personer med nedsatt immunförsvar och inte hos yngre eller gravida. Förklaringen till denna ökning utreds fortfarande och diskussioner pågår även på europeisk nivå eftersom man även i flera andra länder i Europa har sett en ökning. Den EU-baslinjestudie som Sverige deltar i startades bland annat av denna anledning.

Läs mer om listeriainfektion här

/Sofie Ivarsson, Epidemiolog, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet