Ett stort antal snabbtester finns tillgängliga för hivdiagnostik och dessa är av varierande kvalitet. Utvärderingar har dock visat att de snabbtester från etablerade tillverkare som används vid svenska mottagningar har mycket hög tillförlitlighet för att upptäcka hivinfektion hos personer som har utvecklat antikroppar mot hiv. Den största risken för en test att missa hivinfektion är vid den så kallade fönsterperioden, tidigt efter smittotillfället, då en nysmittad person kan ha hiv i blod men ännu inte har hunnit utveckla antikroppar mot hiv.

Läs mer om hivtester här