Nummer 5-6/10 blir det sista i och med att Smittskyddsinstitutet (SMI) nu lägger ner tidskriften. Det är självklart tråkigt, men det finns goda skäl till beslutet. Här kan du läsa mer om detta och ta del av det sista numret. Och glöm inte att hela tidskriftens arkiv ligger kvar på SMIs webbplats!