Invasiv listerios är en anmälningspliktig sjukdom som övervakas av Smittskyddsinstitutet (SMI). Listerios orsakas av bakterien Listeria monocytogenes och sprids med kontaminerade livsmedel. Sjukdomen drabbar främst äldre personer, personer med nedsatt immunförsvar, gravida eller nyfödda barn.

Under 2010 har sju listeriafall hos gravida kvinnor rapporterats till SMI. Det är det högsta antalet rapporterade fall hos gravida under ett år sedan 1992. Med anledning av detta har en rapport skrivits som innehåller en beskrivning av Listeria generellt i Sverige samt specifikt hos gravida kvinnor och nyfödda barn. En detaljerad beskrivning av årets listeriafall bland gravida återfinns också i rapporten. Syftet med rapporten är att sprida information till berörda instanser för att förebygga framtida fall.

Gravida kvinnor viktig riskgrupp

Gravida kvinnor tillhör en av riskgrupperna för listeriainfektion. Listerios hos modern kan leda till prematur födsel, fosterdöd eller svår sjukdom (meningit eller sepsis) hos det nyfödda barnet. Antalet gravida kvinnor och/eller nyfödda barn med listerios har minskat sedan 1990-talet och under senare år har 1-2 gravida kvinnor/nyfödda barn rapporterats med infektionen.

Under 2010 har sju fall av mor-barnsmitta rapporterats. Då totalantalet listeriafall har ökat sedan 1990-talet är det viktigt att analysera hur stor andel av fallen som utgjorts av gravida under åren och om den andelen har förändrats över tid. 2010 utgjorde gravida 12 procent av fallen och den andelen har inte varit så hög sedan 1999 (14 procent).

Årets listeriafall bland gravida kännetecknas av att majoriteten (fem av sju) har utländsk bakgrund och har bristfälliga kunskaper i det svenska språket, enligt behandlande läkare och/eller berörd smittskyddsenhet. Språkförbistring har gjort det svårt att utreda vad kvinnorna ätit och evntuellt smittats av.

Produkter med långa hållbarhetstider är typiska risklivsmedel

Typiska risklivsmedel för infektion med listeriabakterier är produkter med lång hållbarhetstid så som rökt och gravad lax, opastöriserade och pastöriserade dessertostar, färdigrätter och förpackade charkvaror som till exempel smörgåspålägg.

Livsmedelsverket ger råd om mat till gravida kvinnor sedan början av 1990-talet. Dessa ges direkt till de gravida kvinnorna via verkets webbplats och via broschyrer hos mödrahälsovården. Enligt kostråden bör gravida, för att undvika listeriasmitta, äta nygjorda eller nyförpackade produkter av gravad och rökt fisk och sushi, undvika ostar gjorda på opastöriserad mjölk och även vissa dessertostar gjord på pastöriserad mjölk. De bör även undvika skivat smörgåspålägg och kall färdigmat mot slutet av hållbarhetstiden.

Här hittar du hela rapporten

Här hittar du Livsmedelsverkets kostråd till gravida

Här hittar du Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om listeriainfektion

I en studie i England och Wales har man tittat på betydelsen av etnisk bakgrund vid listerios hos gravida kvinnor. Här hittar du den studien

/Sofie Ivarsson, Epidemiolog, Smittskyddsinstitutet