På Haiti har nu 104 614 personer insjuknat och 2 323 personer avlidit i ett kolerautbrott, som pågått sedan mitten av oktober (läs tidigare information från Smittskyddsinstitutet om utbrottet här ). Ungefär hälften av de insjuknade har sjukhusvårdats och övriga har fått medicinsk vård och därefter tillfrisknat. Även i Dominikanska Republiken har antalet fall ökat och 32 personer har rapporterats med kolera, men inga dödsfall har inträffat.

Smittskyddsinstitutet (SMI) bedömer att det inte är någon fara att åka till Dominikanska Republiken. Infrastrukturen är väl fungerande där, med bra vatten- och avloppsrening, och man räknar inte med att något större utbrott ska inträffa.

SMI rekommenderar att man inte dricker kranvatten, att man tänker på att den mat man äter är väl upphettad, undviker att äta sallader och grönsaker som inte upphettats, sköljer frukt i rent vatten eller skalar den samt att man tvättar händerna väl efter toalettbesök och före måltid. Det är också bra att ta med sig vätskeersättningspulver vid resor till varmare länder.

Kolera sprids via vatten och mat, framförallt otillräckligt kokta skaldjur och fisk, medan smitta mellan människor är ovanlig. Sjukdomen drabbar vanligen individer som redan är försvagade till exempel på grund av undernäring.

Läs Smittskyddsinstitutets sjukdomsinformation om kolera här

/Margareta Löfdahl, Smittskyddsinstitutet