Smittrisken minskar betydligt om en hivpositiv får rätt behandling. Men frågan är var gränsen går: hur liten risk att få hiv när man har sex kan vi acceptera? Och vilka risker talar vi om?

Läs artiklarna i Smittskydd;

Kan hivpositiva ha sex utan att smitta ?

Vad som avgör smittrisken när du har sex