Smittskyddsinstitutets arbete med vårdrelaterade smittor fortsätter under 2010. Under våren kommer vi belysa smittornas utbredning i samhället genom att ta upp aktuella problem i förskolan, äldrevården och kriminalvården.

Läs mer om Smittskyddsinstitutets arbete med vårdrelaterade smittor inom förskola, äldrevård och kriminalvård