Nu är SMI:s årsredovisning för 2009 klar. Ett år som för SMI:s del har dominerats av två frågor; arbetet med influensapandemin och den av regeringen aviserade ombildningen av myndigheten. Därför blir denna årsredovisning den sista för det ”gamla” Smittskyddsinstitutet (SMI).
Mycket stora ansträngningar har gjorts vid SMI för att möta de krav som influensapandemin ställt på myndigheten och nu återstår ett grundligt utvärderingsarbete för att på bästa sätt tillvarata de erfarenheter som denna massiva arbetsinsats inneburit.

Läs hela årsredovisningen här