Statistiken från skolhälsovården gäller vaccinationsstatus hos elever i årskurs 6 läsåret 2008/2009, enligt redovisning vid vårterminens slut
Det är landstingens smittskyddsenheter som samlar in vaccinationsrapporter från enskilda skolor/kommuner i sitt landsting. Sedan vidarebefordras de regionala rapporterna till Smittskyddsinstitutet som gör en sammanställning av statistiken på nationellnivå.
Årets rapport omfattade 92 504 elever, vilket motsvarade 92,6 procent av alla elever i årskurs 6, enligt Skolverkets statistik.
Anslutningen till det allmänna vaccinationsprogrammet är god i de rapporterande skolorna. Andelen elever som var fullständigt vaccinerade mot difteri, stelkramp och polio uppgick till 96 procent. Drygt 91 procent hade fått fyra doser vaccin mot kikhosta.
Vidare var nästan 95 procent av eleverna vaccinerade med två doser vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Ytterligare 3,7 procent av eleverna hade fått en vaccindos.
Läs hela rapporten här

/Tiia Lepp, Avdelningen för Epidemiologi, Smittskyddsinstitutet