Det var förväntat att vi skulle få många infektioner med respiratoriskt syncytiellt virus (RSV) under säsongen 2009-10. Viruset är en vanlig orsak till svåra luftvägsinfektioner hos spädbarn. Det brukar komma redan ganska tidigt på hösten och ge höga toppar under februari vartannat år.
Vi känner inte till något dödsfall p.g.a RSV bland barn under senare år, men infektionen är under ”högår” den vanligaste orsaken till tillfällig sjukhusvård av spädbarn. Under senhösten 2009 dominerade influensan helt, och den förväntade RSV-ökningen uteblev. Nu har viruset tagit fart igen.

Läs den senaste RSV-rapporten på SMI:s webbplats
Från sjukhus som vi haft kontakt med berättas att många barn just nu söker med hosta och feber, och i rapporteringen av orsak till kontakt från 1177 ser vi också att dessa symptom ökar bland barn (fig).

RSV sprids mycket effektivt på nära håll genom hosta, nysningar, genom att det gnids in i ögon och näsa när man pillar med virusförorenade fingrar. Handhygien och ”social distans” är viktiga vapen mot infektionen. Det kan vara svårt att undvika att ta med spädbarn till platser där det finns många andra barn, men man kan be de större barnen att bara titta på de små barnen och inte kela med dem. Förutom spädbarn är äldre känsliga för RSV och infektionen orsakar varje år en viss del av den överdödlighet bland äldre som vi ser under vinterhalvåret. Handhygien, inte minst i samband med vård av äldre, och att undvika närkontakt vid förkylning är de vapen vi har mot även denna spridning.

Läs mer om RSV på SMI:s webbplats

/Annika Linde, statsepidemiolog och chef för avdelningen för epidemiologi, Smittskyddsinstitutet