Som ett led i den ombildning av Smittskyddsinstitutet som inleds under 2010 förbereds nu en större organisationsförändring. Den framtida verksamheten kommer att organiseras i fyra avdelningar; en avdelning för administration och stöd samt tre sakavdelningar med inriktning mot epidemiologi/analys/prevention, diagnostik/uppföljning respektive bioberedskap/miljö.

Tjänsterna som avdelningschefer för de tre sakavdelningarna annonseras nu ut och tanken är att de nya cheferna ska delta aktivt i ombildningsprocessen. Tillsammans ska de ansvara för att – i dialog med alla medarbetare och de fackliga organisationerna – ta fram ett underlag till en mer exakt ansvars- och uppgiftsfördelning mellan avdelningarna baserat på Smittskyddsinstitutets framtida uppdrag och inriktning.

Läs mer och ansök här

/Johan Carlson, Generaldirektör SMI